BIDV

BIDV Tuyển dụng nhân sự Giám đốc đầu tư & Chuyên gia Tư vấn [31.03]

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ như sau :

I. Số lượng và vị trí tuyển dụng: 03 nhân sự vị trí, cụ thể:

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nguồn tuyển dụng
1 Giám đốc đầu tư (CIO)/Phó Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ 01 Ngoài hệ thống (lương thỏa thuận)
2 Chuyên gia Tư vấn đầu tư (IA) 02
Tổng 03  

(*) Địa điểm làm việc: Trụ sở chính BIDV – Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ

II. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng từnguồn ứng viên bên ngoài hệ thống BIDV, qua 02 vòng: sơ loại hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp. Trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu làm bài test (nghiệp vụ, tiếng Anh) để kiểm tra thêm năng lực của ứng viên.

III. Mô tả chung, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng: chi tiết theo phụ lục tại đây Tải về .

IV. Hồ sơ dự tuyển:

  • Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh ứng viên (Phụ lục 1 – tại đây )
  • Tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ (Phụ lục 2 – tại đây )

Ứng viên scan Phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan thành 01 file dạng .pdf và đặt tên file theo cú pháp: tên ứng viên_vị trí ứng tuyển

Ví dụ: ứng viên tên là Nguyễn Văn A, ứng tuyển và đặt tên file .pdf là NguyenVanA_CIO

V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

  • Thời gian: từ ngày 20/12/2022 đến hết ngày 31/03/2023 (hoặc đến khi thu đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).
  • Cách thức nộp hồ sơ: Hồ sơ ứng tuyển của mỗi ứng viên bao gồm 01 file pdf và 01 file excel (PL2 – tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ), gửi email về địa chỉ: [email protected]

(Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với các ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo./.

 

 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.04]

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự có kinh nghiệm tháng 03/2023

VRB Tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh Khánh Hòa [15.04]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hà Nội năm 2023

NHNN Chi nhánh Đắk Nông Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [15.04]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2023