BIDV 5

BIDV Tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại Ban Tổ chức nhân sự – Trụ sở chính [31.05]

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại Ban Tổ chức nhân sự như sau :

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng: 02 nhân sự vị trí chuyên viên, cụ thể:

STT

Vị trí tuyển dụng Số lượng

Nguồn tuyển dụng

1

Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự (công tác Tuyển dụng) 02

Ngoài hệ thống

(*) Địa điểm làm việc: Trụ sở chính BIDV – Ban Tổ chức nhân sự

2. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng từ nguồn ứng viên bên ngoài hệ thống BIDV, qua các vòng: sơ loại hồ sơ; đánh giá ứng viên; và phỏng vấn trực tiếp.

3. Mô tả chung, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng: chi tiết theo phụ lục đính kèm.(Tải về )

4. Hồ sơ dự tuyển:

  • Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh ứng viên (Phụ lục 1 Tải về  )
  • Tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ (Phụ lục 2 Tải về  )

Ứng viên scan Phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan thành 01 file dạng .pdf và đặt tên file theo cú pháp: tên ứng viên_vị trí tuyển dụng

Ví dụ: ứng viên tên là Nguyễn Văn A, ứng tuyển và đặt tên file .pdf là NguyenVanA_chuyen vien Ban TCNS

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

  • Thời gian: từ ngày 20/04/2023 đến hết ngày 31/05/2023 (hoặc đến khi thu đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).
  • Cách thức nộp hồ sơ: Hồ sơ ứng tuyển của mỗi ứng viên bao gồm 01 file pdf và 01 file excel (PL2 – tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ), gửi email về địa chỉ: [email protected]

(Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với các ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo./.


Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Ngân hàng: 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 05/2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [27.06]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp tin tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.06]