BIDV

BIDV Tuyển dụng Phó Trưởng phòng/ PGĐ Phòng giao dịch chi nhánh Trung tâm Sài Gòn [20.04]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo tuyển dụng vị trí Phó Trưởng phòng/ Phó Giám đốc Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

I. Vị trí tuyển dụng:

Tuyển dụng 04 (bốn) vị trí lãnh đạo cấp phòng, cụ thể:

 • 01 (một) vị trí Phó Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp;
 • 01 (một) vị trí Phó Trưởng phòng Khách hàng cá nhân;
 •  02 (hai) vị trí Phó Giám đốc Phòng giao dịch.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Điều kiện chung

 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh xã hội.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện…
 • Về độ tuổi: Không quá 40 tuổi.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

2.1. Trình độ đào tạo:

 • Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước: Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học). Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại học công lập, hệ chính quy.
 • Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết: Tốt nghiệp đại học trở lên.

2.2. Chuyên ngành đào tạo:

STT

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo

1

Học viện Ngân hàng

Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh chứng khoán, Quản trị Marketing, Quản trị doanh nghiệp, Kế toán – Kiểm toán, Tiền tệ ngân hàng, Ngân hàng thương mại, Thanh toán quốc tế, Kế toán Ngân hàng.

2

Đại học Ngân hàng TP.HCM

Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Marketing, Thị trường chứng khoán, Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế.

3

Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Thị trường chứng khoán, Tài chính công, Tài chính quốc tế, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Quản lý công, Kinh tế đầu tư, Bảo hiểm, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp, Toán Tài chính.

4

Đại học Kinh tế TP.HCM

Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh bảo hiểm, Ngân hàng, Chứng khoán, Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Toán Tài chính.

5

Học viện tài chính

Ngân hàng, Bảo hiểm, Kinh doanh chứng khoán, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Tài chính quốc tế, Kinh tế đầu tư tài chính, Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp.

6

Đại học Ngoại thương

Tài chính quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Ngân hàng, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế.

7

Đại học Thương mại

Kế toán doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng thương mại, Kinh tế thương mại, Thương mại quốc tế, Quản trị doanh nghiệp thương mại, Quản trị kinh doanh tổng hợp.

8

Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế phát triển.

9

Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TP.HCM (trước đây là Khoa Kinh tế)

Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế.

10

Các trường đại học trong nước khác, các trường đại học nước ngoài, đại học liên kết

Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán.

2.3. Trình độ ngoại ngữ và tin học:

 • Trình độ tiếng Anh: tối thiểu đạt một trong các chứng chỉ TOEFL-PBT/ITP 450 điểm trở lên, TOEFL-CBT 133 điểm trở lên, TOEFL-IBT 45 điểm trở lên, IELTS 4.5 điểm trở lên, TOEIC 450 điểm trở lên, chứng chỉ Cambridge đạt mức Preliminary (PET) trở lên, chứng chỉ B1 khung châu Âu (CEFR) trở lên, chứng chỉ bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Ứng viên đạt chứng chỉ tiếng Anh đầu ra (Cử nhân, Thạc sỹ) của các trường Đại học – nếu trúng tuyển, có trách nhiệm hoàn thiện điều kiện tiếng Anh theo quy định hiện hành của BIDV.
 • Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là EXCEL, có khả năng phân tích sử dụng dữ liệu lớn.

2.4. Kinh nghiệm công tác và các yêu cầu khác:

2.4.1. Kinh nghiệm công tác:

 • Đối với ứng viên từ nguồn nội bộ BIDV: yêu cầu đang giữ chức vụ tương đương vị trí tuyển dụng hoặc cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch chức vụ Phó Trưởng phòng/tương đương theo vị trí tuyển dụng tại các đơn vị trong hệ thống BIDV; đồng thời đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm của BIDV và còn hiệu lực đến 30/06/2023 (hoặc thời điểm đề xuất phê duyệt phương án trúng tuyển).
 • Đối với ứng viên từ nguồn bên ngoài BIDV: Yêu cầu đang giữ chức vụ tương đương tại ví trí tuyển dụng trở lên tại các NHTM, ngân hàng nước ngoài; tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, và tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương trở lên.

2.4.2. Các yêu cầu khác:

 • Am hiểu về hoạt động của Ngân hàng và lĩnh vực tài chính khối kinh doanh ngân hàng nói chung, hiểu biết về các quy trình, nghiệp vụ ngân hàng.
 • Am hiểu các xu hướng tài chính hiện đại và triển khai tài chính theo thông lệ.
 • Có khả năng đề xuất các chương trình/kế hoạch, tổ chức triển khai, các giải pháp, biện pháp thực hiện các công việc được phân công phụ trách. Theo dõi, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện các công việc được phân công phụ trách định kỳ hoặc đột xuất.
 • Có khả năng thiết lập cơ chế giám sát và duy trì công tác kiểm tra/kiểm soát/giám sát quá trình thực hiện các công việc được phân công phụ trách, đảm bảo công việc được thực hiện thông suốt, thuận lợi theo đúng quy định, quy trình, hướng dẫn của BIDV và pháp luật.
 • Có tinh thần tham gia xây dựng tập thể vững mạnh, chịu trách nhiệm giám sát, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả đào tạo đối với cán bộ được phân công phụ trách.
 • Có khả năng truyền tải, quán triệt đến cán bộ trong phòng các nội dung chỉ đạo của cấp trên; thực hiện thông báo, trao đổi thông tin thường xuyên về tình hình hoạt động của phòng tới toàn thể cán bộ trong phòng; lắng nghe ý kiến phản hồi, đóng góp của cán bộ trong phòng.

III. Phương thức tuyển dụng và nguồn ứng viên

Nguồn tuyển dụng: Từ nguồn ứng viên nội bộ BIDV và ngoài hệ thống BIDV.

Phương thức tuyển dụng:

 • Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ.
 • Vòng 2: Thực hiện đề tài chương trình hành động tại từng vị trí thi tuyển Phó Trưởng phòng (KHDN, KHCN)/Phó Giám đốc Phòng giao dịch, trong đó: yêu cầu ứng viên giả định là vị trí ứng tuyển để xây dựng kế hoạch/chương trình hành động, phát triển kinh doanh tại đơn vị công tác trên cơ sở thực tế hoạt động của Chi nhánh.
 • Vòng 3: Phỏng vấn, đánh giá ứng viên và kết hợp trình bày, thuyết minh chương trình hành động tại vị trí ứng tuyển (ứng viên cần đưa ra các kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh giả định để hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu tại vị trí dự tuyển).

1. Hồ sơ ứng tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển (Tải về )

Trích ngang lý lịch (Tải về )

 Bản sao y công chứng các văn bằng, chứng chỉ:

 • CMND/ CCCD;
 • Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
 • Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ/ Đại học;
 • Bảng điểm các năm học có xác nhận của trường;
 • Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Bản sao Giấy khai sinh.

Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác/ vị trí tương đương: Hợp đồng lao động; Quyết định tuyển dụng; Quyết định quy hoạch/ Quyết định bổ nhiệm/ phân công công tác; Quyết định xếp lương; sổ Bảo hiểm xã hội kèm theo tờ rời và các giấy tờ khác (nếu có) (Bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).

Sơ yếu lý lịch (trong vòng 6 tháng gần nhất) có xác nhận của chính quyền địa phương.

File ảnh 4×6 của ứng viên (trường hợp nộp hồ sơ qua email) hoặc dán ảnh 4×6 vào Phiếu đăng ký dự tuyển trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THI TUYỂN NGÂN HÀNG

Với nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ của Ngân hàng trong các tháng đầu năm, các bạn ứng viên cần phải nắm bắt được các đợt thi tuyển mới nhất. Lộ trình thi tuyển, môi trường làm việc của từng Ngân hàng để gia tăng cơ hội làm việc đặc biệt trong giai đoạn tỷ lệ chọi ở các ngành rất cao như hiện nay.

Để được hỗ trợ, vui lòng đăng ký nhu cầu theo mẫu bên dưới:

 

V. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ

1. Thời gian: Từ ngày 07/4/2023 đến hết ngày 20/4/2023.

2. Cách thức:

 • Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn – Địa chỉ số 472-472A-472C đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi đến email [email protected]Thông tin cán bộ đầu mối Quang Tùng – Chuyên viên Tổ chức nhân sự, số điện thoại 079.998.2696.
 • Sau khi kết thúc vòng 2 (thực hiện đề tài), ứng viên trúng tuyển vào vòng phỏng vấn thực hiện đối chiều hồ sơ ứng tuyển so với hồ sơ gốc trước khi tham gia vòng phỏng vấn. Trường hợp ứng viên không cung cấp được bản gốc của văn bằng/ chứng chỉ theo quy định tại thông báo này hoặc các thông tin trên giấy tờ không trùng khớp với các thông tin trong hồ sơ ứng tuyển theo hướng có lợi cho ứng viên thì ứng viên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi vòng phỏng vấn.

3. Quy định đối với hồ sơ dự thi:

Số lượng hồ sơ: Không quy định khống chế số lượng hồ sơ đăng ký dự thi. Các hồ sơ dự thi sẽ được sơ tuyển tại vòng 1 thông qua việc lọc hồ sơ.

* Ghi chú:

 • Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng: Số báo danh ứng viên; Đề bài, yêu cầu chương trình hành đồng tại từng vị trí; thời gian, địa điểm phỏng vấn; kết quả thi tuyển… sẽ được thông báo tại trụ sở Chi nhánh và gửi đến email của thí sinh đủ điều kiện dự thi các vòng.
 • Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện trước khi nộp hồ sơ.
 • Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp BIDV phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Trân trọng thông báo./.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 05/2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [27.06]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp tin tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.06]