Template cac vi tri tuyen dung 9

Bộ Tài chính Tuyển dụng viên chức năm 2023 [20.04]

Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức tại Trung tâm dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý giá năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

  • Thời gian: kể từ ngày 22/03/2023 đến hết ngày 20/04/2023
  • Địa điểm: Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chi tiết cụ thể như sau:

BTC 1

BTC 2

BTC 3

BTC 4

BTC 5

BTC 6

BTC 7

Tài liệu đính kèm:

 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 05/2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [27.06]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp tin tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.06]