826c8274f67a0824516b 1

Cục Thống kê – Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn (2022)

Bằng những thành quả xuất sắc đã đạt được trong công tác thống kê, Cục Thống kê ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với Nhà nước Việt Nam. 

Chức năng của Cục Thống kê

Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thuộc Tổng cục Thống kê. Cơ quan này có chức năng tổ chức, điều phối các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao phó bao gồm: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh/thành phố, tổ chức các hoạt động thống kê, cung cấp thông tin thống kê kinh tế – xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo vàđiều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh/thành phố và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Cục Thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Thống kê

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thuộc Tổng cục Thống kê

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Thống kê 

Cục Thống kê có nhiệm vụ lên chiến lược, kế hoạch để thực hiện các hoạt động thống kê cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê. Đồng thời tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin từ điều tra, tổng điều tra, báo cáo thống kê và hồ sơ hành chính theo quy định của pháp luật.

Về quy trình làm việc, Cục Thống kê sẽ tổng hợp các báo cáo thống kê, kết quả điều tra thống kê do các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh/thành phố cung cấp. Từ đó đưa ra những phân tích và dự báo phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Kế tiếp, Cục Thống kê sẽ báo cáo kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê; báo cáo phân tích chuyên đề; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công.

Ngoài ra, Cục Thống kê còn có nhiệm vụ biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê, tổ chức thực hiện lịch phổ biến thông tin thống kê theo quy định của pháp luật, quản lý, thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế – xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 

Cục Thống kê giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật.

Để mọi người nắm bắt những thông tin quan trọng cần thiết, Cục Thống kê có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê. Không chỉ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan này còn tổ chức thực hiện thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thống kê. 

Cục Thống kê giúp tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, quản lý tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hoạt động thống kê, công tác quản lý công chức và người lao động của Cục Thống kê.

Ngoài ra, Cục Thống kê còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao và theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có Thông báo số 110/TB-TCTK, thông báo thi tuyển và xét tuyển công chức 2022 số lượng chỉ tiêu lên tới 533 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu thi tuyển là 526 chỉ tiêu, chỉ tiêu xét tuyển là 7 chỉ tiêu. Đây là một cơ hội rất lớn dành cho các bạn trẻ đang muốn trở thành công chức nhà nước đầy triển vọng.

Mọi thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng xem tại ĐÂY

logo tong cuc thong ke

 

 


Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Công chức:

tịckagriGroup: U&Bank – Học & làm nghề Ngân hàng

tịckagriGroup Dành riêng cho Luyện thi Tổng cục Thống kê

tịckagriFanpage: U&Bank | UB Academy

tịckagriWebsite: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ ngân hàng & Hành chính công

tịckagriForum: Cộng đồng ngành Ngân hàng

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Bộ Tài chính Tuyển dụng viên chức năm 2023 [20.04]

NHNN Chi nhánh Đắk Nông Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [15.04]

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại D năm 2023 [14.03]

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2023 [05.03]

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức loại D năm 2023

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng công chức tỉnh kỳ thứ 33 năm 2023

Lạm phát năm 2023 sẽ diễn biến ra sao?

Dân văn phòng chật vật xoay xở vì bất ngờ bị sa thải dịp cuối năm