BANNER TIN TONG 1 1 scaled

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 04/2023

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 04/2023

I. Cơ quan Nhà nước:

  • Ngân hàng Chính sách Xã hội gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động cho Trung tâm Công nghệ Thông tin và Sở giao dịch đến hết ngày 20/05/2023

II. Ngân hàng Big4:

Vietinbank Tuyển dụng 

Vietcombank Tuyển dụng 

III. Ngân hàng TMCP

VPBank Tuyển dụng 

OCB Tuyển dụng 

  • Giao dịch viên tại các tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh, Phú Yên, Bình Phước, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Tây Ninh.
  • Chuyên viên Thẩm định giá tại các tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Phước, Cần Thơ, Vĩnh Long.

IV. Công ty Cho Thuê Tài chính TNHH MTV Quốc Tế

V. Tin tuyển Tổng hợp


Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Ngân hàng: 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 05/2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [27.06]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp tin tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.06]