kho bac 2222

Kho bạc Nhà nước thông báo danh sách thí sinh trúng thi tuyển Kỳ tuyển dụng công chức Kho bạc NN năm 2021 (bổ sung)

Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021 thông báo các thí sinh có tên trong Danh sách thí sinh trúng thi tuyển Kỳ tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021 (bổ sung) phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể: thời hạn trong 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo kết quả trúng tuyển.

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Địa điểm: Tại Văn phòng Kho bạc Nhà nước tỉnh nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

*Lưu ý:

Trường hợp người được tuyển dụng được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm và đã có thời gian công tác, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mang theo sổ Bảo hiểm xã hội để làm căn cứ xem xét xếp ngạch, bậc lương phù hợp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TẠI ĐÂY

DANH SÁCH THÍ SINH BỊ HỦY KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN DO KHÔNG ĐẾN HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG TRONG THỜI HẠN QUY ĐỊNH  TẠI ĐÂY

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.