286985527 5176238949127431 4969807325368446277 n

Lương công chức loại C, nhóm nào cao nhất?

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức thi tuyển công chức loại C (ngạch chuyên viên) với tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 124 chỉ tiêu với các vị trí: CV Nghiệp vụ (121 chỉ tiêu), CV Phát triển phần mềm, quản trị CSDL (02 chỉ tiêu) và CV Xây dựng (01 chỉ tiêu).

Những ngạch công chức của công chức loại C được quy định tại Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm đ Khoản 2 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP, theo đó:

Tại Khoản 4 Điều 8 Nghị quyết số 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở của công chức được xác định là 1.490.000 đồng kể từ ngày 1/7/2019.

Công chức sẽ được tính toán dựa trên công thức là mức lương cơ sở với mức lương. Hệ thống lương sẽ được phân chia từ bậc 1 đến bậc 12, mỗi ngạch sẽ có các số lương khác nhau. Trong 3 nhóm C1, C2, C3 thì C3 là ngạch có số lương thấp nhất, C2 có số lương cao nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về mức lương của các nhóm công chức trong ảnh dưới đây.

Nhóm C1:

– Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

– Kiểm ngân viên

– Nhân viên hải quan

– Kiểm lâm viên sơ cấp

– Thủ kho bảo quản nhóm I

– Thủ kho bảo quản nhóm II

– Bảo vệ, tuần tra canh gác

– Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

Lương công chức loại C, nhóm nào cao nhất?

Nhóm C2

– Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

– Nhân viên thuế

Lương công chức loại C, nhóm nào cao nhất?

Nhóm C3: Ngạch kế toán viên sơ cấp

Lương công chức loại C, nhóm nào cao nhất?

Cơ hội trở thành công chức rộng mở với tất cả mọi người khi Ngân hàng nhà nướcTổng cục thống kê đang tuyển dụng với số lượng chỉ tiêu vô cùng hấp dẫn. Để đứng trong hàng ngũ công chức, hãy tận dụng thời gian học và ôn thi ngay bây giờ bạn nhé!

Về việc tổng ôn hỗ trợ thi tuyển Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ nhu cầu tổng ôn của ứng viên, UB Academy – Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính – thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có thông báo tổ chức chương trình hỗ trợ ôn tập kiến thức.

Để được hỗ trợ, vui lòng đăng ký nhu cầu theo mẫu bên dưới:

Đăng ký tổng ôn phục vụ thi tuyển Ngân hàng Nhà nước

Thông báo tuyển dụng

Phụ lục 01. TB số lượng, chỉ tiêu, yêu cầu tuyển dụng

Phụ lục 02. Phiếu đăng ký dự tuyển

Phụ lục 03. Khung tài liệu ôn tập


Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Công chức:

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.