ncb

NCB Tuyển dụng CV/CVC/CVCC Phát triển Dự án tại Hà Nội [31.01]

Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB Tuyển dụng CV/CVC/CVCC Phát triển Dự án tại Hà Nội 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Phân tích, tham mưu và đề xuất cho Trưởng phòng QLDA nhằm hoạch định kế hoạch và lộ trình triển khai các Dự án của ngân hàng theo tầm nhìn, chiến lược phát triển của Ngân hàng trong dài hạn và ngắn hạn; với mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và mang lại giá trị tối đa cho ngân hàng
 • Tham gia điều phối các Khối nghiệp vụ đánh giá liên tục các điểm cần hoàn thiện về sản phẩm, chất lượng dịch vụ của ngân hàng trong từng thời kỳ và đề xuất các Dự án/sáng kiến/giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả
 • Tham gia xây dựng, chuẩn hóa hệ thống, quy trình quản lý dự án và đánh giá hiệu quả, tác động của Dự án đến hệ thống;
 • Quản lý các Dự án của ngân hàng theo kế hoạch và lộ trình được phê duyệt, đảm bảo việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu cụ thể của từng dự án;
 • Làm việc với các Khối/Đơn vị/Đối tác tham gia dự án để truyền tải được chiến lược và mục tiêu của Dự án; cập nhật trạng thái của dự án và điều phối, duy trì sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị nhằm thúc đẩy việc triển khai các Dự án theo mục tiêu đề ra
 • Quản trị và đánh giá hiệu quả của các Dự án thường xuyên, liên tục nhằm xác định các rủi ro liên quan, từ đó đề xuất các điều chỉnh/thay đổi phù hợp với thực tế triển khai của từng Dự án và/hoặc các giải pháp/sáng kiến nhằm đảm bảo tính liên tục của Dự án, cải tiến và gia tăng hiệu quả nguồn lực đầu tư của Ngân hàng cho các Dự án;
 • Tham gia công tác xây dựng kế hoạch ngân sách dự án hàng năm, đảm bảo chi phí triển khai Dự án nằm trong phạm vi ngân sách đã được phê duyệt
 • Thực hiện báo cáo tiến độ và hiệu quả triển khai của các Dự án của ngân hàng định kỳ/khi được yêu cầu

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ học vấn: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên Đại học
 • Ngoại ngữ: có thể giao tiếp và làm việc bằng Tiếng Anh
 • Kinh nghiệm công tác:
 • Có kinh nghiệm Quản lý Dự án hoặc Quản lý hiệu suất (phân tích tài chính) hoặc quản lý kinh doanh tại các tập đoàn/tổ chức tài chính/doanh nghiệp hàng đầu
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng
 • Năng lực (Kiến thức, kỹ năng)
 • Am hiểu và có kinh nghiệm về quản lý dự án
 • Am hiểu kiến thức về ngân hàng và các quy trình vận hành, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng
 • Có kiến thức và khả năng xây dựng, phân tích chiến lược
 • Tư duy chiến lược
 • Lập kế hoạch và tổ chức hiệu quả
 • Quản lý thời gian hiệu quả
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Chủ động, sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Giao tiếp và tạo ảnh hưởng
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ hiệu quả nội bộ và với các bên thứ ba
 • Quản lý sự thay đổi
 • Yêu cầu khác
 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc
 • Gắn bó, có ý thức trách nhiệm và chủ động trong công việc

PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên gửi hồ sơ qua email: [email protected] 
 • Tiêu đề email: Hà Nội – CV Phát triển dự án – Họ và tên

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB được thành lập từ năm 1995 theo Giấy phép số 00057/NH–CP ngày 18/09/1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới tên gọi Ngân hàng Sông Kiên. Sau đó, từ một ngân hàng nông thôn, NCB đã chuyển đổi quy mô thành ngân hàng đô thị, đổi tên thành Ngân hàng TMCP Nam Việt– Navibank. Đến năm 2014, NCB chính thức được đổi tên thành NH TMCP Quốc Dân – NCB. Trải qua 25 năm hoạt động, NCB đã từng bước khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam.

Từ đầu năm 2013, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và duy trì vị trí của mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, Ngân hàng TMCP Quốc Dân đã bắt đầu tiến hành tái cấu trúc hệ thống với định hướng phấn đấu trở thành một trong các ngân hàng thương mại bán lẻ hiệu quả nhất.

Để hoàn thành mục tiêu đó, NCB đã nỗ lực tập trung vào những yếu tố cốt lõi như: thay đổi cơ cấu tổ chức hướng đến việc tách bạch giữa các khối kinh doanh với các khối quản trị và hỗ trợ, cải tiến các quy định, quy trình, thay đổi cấu trúc kinh doanh, củng cố và nâng cao năng lực cán bộ nhân viên, tăng cường quản trị rủi ro,…

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.