1

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai thông báo tuyển dụng công chức loại D [25.05]

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng công chức loại D (Nhân viên Tiền tệ – Kho quỹ) năm 2023 vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Vị trí và số lượng cần tuyển dụng:

  • Vị trí: Nhân viên Tiền tệ – Kho quỹ
  • Số lượng cần tuyển: 02 chỉ tiêu

2. Chi tiết thông tin tuyển dụng:

z4299141389822 f43867d5a9d9d6d446847a32b1cd9a48

 

z4299141388682 29dbadd115bc84609599e0ab7cb9357e 1

z4299141372895 3b13735e8a2f60a1071288ae060ae87f

z4299141374789 756f409a9be245c645d1069d1da5cc83

3. Phiếu đăng ký dự tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự tuyển:

Chi tiết tại đây


Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Ngân hàng: 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 05/2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [27.06]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp tin tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.06]