1

Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [27.06]

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

  • Thời gian: kể từ ngày 29/05/2023 đến hết ngày 27/06/2023
  • Địa điểm: Phòng Hành chính – Nhân sự; Chi cục Quản trị tại TP. HCM

1

2

3

4

5


Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Ngân hàng: 

 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 05/2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp tin tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.06]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hồ Chí Minh năm 2023