tttd 1024x576 1

Điểm tin tuyển dụng ngành Ngân hàng – Tuần 4/2023

Thông tin tuyển dụng mới từ ngày 20/03/2023 đến 26/03/2023 (Tuần 4 – T3/2023)

Nhóm Đơn vị Tuyển dụng Nội dung Nơi làm việc Số lượng tuyển dụng Nộp hồ sơ
Cơ quan Nhà nước Bộ Tài chính Tuyển dụng viên chức Hà Nội 9 Link
Ngân hàng Big4
Vietcombank
Tuyển dụng nhân sự tại trụ sở chính Hà Nội 4 Link
CV Khách hàng Quảng Bình Link
CV Khách hàng Đồng Nai Link
Ngân hàng TMCP
VIB Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp. Hạn nộp 30/06/2023 Hải Phòng, Quảng Ninh Link
TPBank
Chuyên viên Tư vấn khách hàng Hà Nội, Đà Nẵng 10 Link
Giao dịch viên Hà Nội 10 Link
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Nam Định 30 Link
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình 15 Link
Công ty Cho Thuê Tài Chính Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Hải Phòng Link

cropped ubank logo

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 05/2023

Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [27.06]

Điểm tin tuyển dụng Tuần 03 – Tháng 05/2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Vị trí Quan hệ Khách hàng năm 2023

HOT – Vietcombank chính thức tuyển dụng Tập trung đợt 4/2023

BIDV Tuyển dụng Tập trung đợt 1 – năm 2023 [11.06]

BIDV Tuyển dụng Tư vấn viên Hỗ trợ Khách hàng tại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng [16.06]