So Noi vu tinh Hau Giang tuyen dung cong chuc nam 2022 14.08

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2022 [14.08]

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 151 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/07/2022 đến hết ngày 14/08/2022

– Địa điểm:

+ Đối với Khối Nhà nước: Phòng Nội vụ tỉnh Hậu Giang

+ Đối với Khối Đảng, Đoàn thể: Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2022 [14.08] Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2022 [14.08] Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2022 [14.08] Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2022 [14.08] Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2022 [14.08]

KH tuyen dung CC nam 2022 1 KH tuyen dung CC nam 2022 2 KH tuyen dung CC nam 2022 3 KH tuyen dung CC nam 2022 4 KH tuyen dung CC nam 2022 5 KH tuyen dung CC nam 2022 6 KH tuyen dung CC nam 2022 7

 

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục vị trí việc làm khối Nhà nước và Phụ lục vị trí việc làm khối Đảng, Đoàn thể

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.04]

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự có kinh nghiệm tháng 03/2023

VRB Tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh Khánh Hòa [15.04]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hà Nội năm 2023

NHNN Chi nhánh Đắk Nông Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [15.04]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2023