ht 1720

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022

Sở Tài chính thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu. Trong đó:

– Mua sắm tập trung; Tư vấn đấu thầu: 05 chỉ tiêu.

– Tiếp nhận tài sản nhà nước thu hồi: 02 chỉ tiêu.

– Đào tạo, tập huấn; chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về giá: 02 chỉ tiêu.

– Dịch vụ tư vấn thẩm tra quyết toán; liên kết thẩm định giá, kiểm toán: 04 chỉ tiêu.

– Hành chính – Tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 09/11/2022.

3. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Tài chính (số 01, đường Cao Thắng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Điện thoại liên hệ: 02393797888.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển qua 2 vòng:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn.

Thời gian dự kiến phỏng vấn xét tuyển: 12/2022.

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển và các nội dung liên quan khác được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính (sotaichinh.hatinh.gov.vn) và niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc. Thông tin chi tiết kèm theo:

– Kế hoạch tuyển dụng viên chức

– Thông báo tuyển dụng viên chức chi tiết

– Nội quy tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

  • Tài liệu đính kèm:

– Nội quy tiếp nhận Phiếu

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự có kinh nghiệm tháng 03/2023

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự tại Lào

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Tháng 03/2023

BIDV Tuyển dụng Nhân viên Lễ tân tại Trụ sở chính tại Hà Nội [13.03]

Agribank tuyển dụng Phó Giám đốc TT Ngân quỹ miền Bắc & TT Phê duyệt Tín dụng [28.02]

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự có kinh nghiệm tháng 02/2023

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2023 [05.03]

BIDV Tuyển dụng Lao động Khoán gọn Chi nhánh Hồng Hà [28.02]