so tay thue

Sổ tay thuế Việt Nam 2022

Sổ tay thuế Việt Nam 2022 cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2021.

Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn để được tư vấn cụ thể.

Hệ thống thuế

Hầu hết các hoạt động kinh doanh và đầu tư ở Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của những loại thuế sau đây:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế nhà thầu nước ngoài;
 • Thuế chuyển nhượng vốn;
 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế nhập khẩu;
 • Thuế thu nhập cá nhân của nhân viên người Việt Nam và nhân viên người nước ngoài; và
 • Các khoản đóng góp vào bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, các loại thuế khác có thể có ảnh hưởng đến một số hoạt động nhất định, bao gồm:

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Thuế tài nguyên;
 • Thuế áp dụng đối với bất động sản;
 • Thuế xuất khẩu;
 • Thuế bảo vệ môi trường; và
 • Thuế sử dụng đất/Tiền thuê đất.

Dowload Sổ tay thuế Việt Nam 2022 Tại đây

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

HOT – Kho Bạc Nhà nước tuyển dụng 740 chỉ tiêu công chức năm 2022

HOT – Tổng Cục Thuế tuyển dụng công chức 2.024 chỉ tiêu năm 2022

HOT – Tổng cục Thuế triển khai Đề án thi tuyển công chức năm 2022

Tổng cục Thuế thông báo danh sách thi & thời gian tổ chức tuyển dụng công chức năm 2021

Nếu cùng đỗ cả 2 Vietcombank và Tổng cục Thuế thì bạn sẽ chọn làm việc tại đâu?