9 types of intelligence infographic

Cùng Test trắc nghiệm đa trí thông minh MI

Know The 9 Types of Intelligence
Trắc nghiệm đa trí thông minh MI (Multiple Intelligences) là phương pháp đánh giá trí thông minh nổi trội của mỗi người, dựa trên Lý thuyết đa trí thông minh (Theory of Multiple Intelligences) nghiên cứu bởi Giáo sư Tâm lý học Howard Gardner.
Kết quả trắc nghiệm MI sẽ trả lời cho câu hỏi “Bạn có trí thông minh nổi trội trong lĩnh vực nào?”. Từ đó giúp mỗi cá nhân hiểu bản thân mình hơn, cũng như đưa ra quyết định chính xác không chỉ với lựa chọn nghề nghiệp mà còn với tất cả vấn đề xoay quanh cuộc sống. Tuy nhiên, kết quả này không phải là “hằng số” trong suốt cuộc đời mà có thể sẽ thay đổi tùy vào sự trau dồi của mỗi cá nhân.

 MI đã được tiếp tục nghiên cứu và phát triển đến 9 loại hình trí thông minh:

  • Trí thông minh Xã hội: năng lực liên quan đến con người
  • Trí thông minh Nội tâm: năng lực liên quan đến nội tâm bản thân
  • Trí thông minh Logic/Toán học: năng lực liên quan đến xử lý số và dữ liệu
  • Trí thông minh Ngôn ngữ: năng lực liên quan đến sử dụng ngôn từ
  • Trí thông minh Không gian: năng lực liên quan đến trí tưởng tượng và không gian
  • Trí thông minh Vận động: năng lực liên quan đến điều khiển cơ thể
  • Trí thông minh Âm nhạc: năng lực liên quan đến âm thanh và giai điệu
  • Trí thông minh Thiên nhiên: năng lực liên quan đến các yếu tố trong thiên nhiên, động vật, thực vật, etc.
  • Trí thông minh Triết học (Hiện sinh): năng lực liên quan đến tư duy trừu tượng và nghiên cứu sâu
Kết quả của bài trắc nghiệm MI sau đây cung cấp thông tin để bạn có lựa chọn nghề nghiệp thích hợp dựa trên các loại hình trí thông minh.  Mọi dữ liệu đưa ra đều mang tính chất tham khảo, quyết định thuộc về bạn.
LÀM NGAY TRẮC NGHIỆM ĐỂ XEM THUỘC TÍNH CÁCH NÀO NHÉ!

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

3 chiến lược vượt qua các “bẫy” trong đề thi của BIDV mà các bạn cần biết