tong cuc thue

Tổng cục Thuế thông báo Tuyển dụng công chức năm 2023 [29.04]

Thực hiện Quyết định số 344/QĐ-BTC ngày 14/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Tổng cục Thuế thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ:

I. Vị trí tuyển dụng: 30 chỉ tiêu

  • Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ: 20 chỉ tiêu
  • Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 10 chỉ tiêu

1

2

3

4

5

6

7

II. Thời hạn nộp hồ sơ:

  • 30 ngày kể từ ngày 31/03/2023 đến hết ngày 29/04/2023 (từ 15h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Công chức:

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 05/2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [27.06]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp tin tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.06]