thue

HOT – Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng công chức Công nghệ Thông tin năm 2022

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý thuế, trong quý IV năm 2022 ngành Thuế tiếp tục tuyển dụng công chức về công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Số lượng chỉ tiêu: 231 chỉ tiêu

1. Tại Cục CNTT (Tổng cục Thuế)
 • Phát triển phần mềm ứng dụng: Tổ chức xây dựng, triển khai, quản lý phần mềm ứng dụng đáp ứng công tác quản lý thuế, quản lý nội bộ, trao đổi thông tin và cung cấp dịch vụ điện tử hỗ trợ NNT.
 • Quản lý Cơ sở dữ liệu và Hỗ trợ: Tổ chức xây dựng, triển khai, thiết kế, vận hành, quản trị và khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu công tác của Tổng cục Thuế; Hỗ trợ cán bộ thuế, người nộp thuế sử dụng các ứng dụng quản lý thuế, quản lý nội bộ, trao đổi thông tin và dịch vụ điện tử do Tổng cục Thuế triển khai.
 • Quản lý An toàn thông tin: Tổ chức xây dựng, triển khai, thiết kế, vận hành, quản trị hệ thống an toàn thông tin trong hệ thống Thuế.
 • Quản lý Hạ tầng kỹ thuật: Tổ chức xây dựng, triển khai, thiết kế, vận hành, quản trị hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT và bản quyền phần mềm CNTT toàn hệ thống Thuế.
 • Công tác Kế hoạch – Tổng hợp: Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển CNTT ngành Thuế; Quản lý chương trình kế hoạch công tác chuyên môn của Cục CNTT; Thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý hợp đồng triển khai các hoạt động CNTT ngành Thuế.
 • Quản lý chất lượng CNTT: Tổ chức xây dựng quy trình, quy chế, tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực CNTT của hệ thống Thuế; Kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định về CNTT tại cơ quan Thuế các cấp; Quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT trong hệ thống Thuế.
2. Tại Phòng CNTT – Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị CNTT ngành Thuế; triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế, quản lý nội bộ và hướng dẫn cho công chức thuế, người nộp thuế trong việc sử dụng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý.
3. Tại Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học – Chi cục Thuế:
 • Quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị CNTT; triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế, quản lý nội ngành cho công chức thuế và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế.

II. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ”, cụ thể như sau: Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, , Điện tử viễn thông, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Máy tính và khoa học thông tin, Tin học, Toán – Tin, Toán – Tin ứng dụng, Quản lý thông tin.
 • Có chứng chỉ: Đối với ngạch Chuyên viên: Sử dụng được ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trình độ bậc 3.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

Thí sinh tham gia thi tuyển công chức vào ngạch chuyên viên làm công tác CNTT được thực hiện theo hai vòng thi:

Vòng 1:  (gồm 2 phần)

 • Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi là 60 phút.
 • Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi. Thời gian thi là 30 phút.

Vòng 2: (hình thức thi)

 • Thi viết; Thời gian thi: 180 phút.
 • Nội dung thi: Kiến thức về CNTT (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm – mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

Với nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ của cơ quan Nhà nước trong các tháng cuối năm, các bạn ứng viên cần phải nắm bắt được các đợt thi tuyển mới nhất. Lộ trình thi tuyển, môi trường làm việc để gia tăng cơ hội làm việc đặc biệt trong giai đoạn tỷ lệ chọi ở các ngành rất cao như hiện nay.

Để được hỗ trợ, vui lòng đăng ký nhu cầu theo mẫu bên dưới:

Vui lòng nhập tên Trường ĐH/CĐ của bạn.
Vui lòng nhập tên chuyên ngành học của bạn để được tư vấn về điều kiện ứng tuyển Thuế.

IV. THỜI GIAN THI TUYỂN

 • Dự kiến thực hiện trong quý IV/2022

Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Công chức:

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.04]

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự có kinh nghiệm tháng 03/2023

VRB Tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh Khánh Hòa [15.04]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hà Nội năm 2023

NHNN Chi nhánh Đắk Nông Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [15.04]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2023