BANNER TIN TONG 1 3 scaled

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hồ Chí Minh năm 2023

TỔNG HỢP TIN TUYỂN DỤNG NGÀNH NGÂN HÀNG KHU VỰC HỒ CHÍ MINH 

Tong hop Tin Tuyen dung Nganh Ngan hang Khu vuc Ho Chi Minh nam 2022

A. VỊ TRÍ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
TPBank Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk Nhân viên Khách hàng Cá nhân 01/03/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc Chuyên viên Khách hàng Cá nhân 01/03/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp 01/03/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp 01/03/2023 Tại đây
TPBank Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang Nhân viên Khách hàng Cá nhân 02/03/2023 Tại đây
TPBank Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang Chuyên viên chính/ Chuyên viên Khách hàng Cá nhân 02/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Chuyên viên khách hàng ưu tiên 03/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên 04/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Chuyên viên khách hàng cá nhân 04/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) 04/03/2023 Tại đây
Bắc Á Bình Dương, Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 06/03/2023 Tại đây
Bắc Á Bình Dương, Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 07/03/2023 Tại đây
VietABank Hồ Chí Minh Chuyên viên Kinh doanh AMC 08/03/2023 Tại đây
VietABank Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bình Định, Đồng Nai, Bình Thuận, Cần Thơ, An Giang, Quảng Nam, Bình Dương, Bạc Liêu Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 15/03/2023 Tại đây
Techcombank Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp khách hàng doanh nghiệp (RM SME) 15/03/2023 Tại đây
Techcombank Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân 15/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) 18/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Khách hàng ưu tiên 18/03/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp định vị khách hàng ưu tiên và phát triển giải pháp 20/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Khách hàng ưu tiên 25/03/2023 Tại đây
MSB Hồ Chí Minh Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân 30/03/2023 Tại đây
MBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) 31/03/2023 Tại đây
MBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp 31/03/2023 Tại đây
CBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp 31/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Chuyên viên Phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI (thị trường Thái Lan/ Hàn Quốc) 31/03/2023 Tại đây
PVcomBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên viên khách hàng 31/03/2023 Tại đây
PVcomBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân 31/03/2023 Tại đây
PVcomBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân 31/03/2023 Tại đây
PVcomBank Hồ Chí Minh Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh – Chuyên viên phát triển Khách hàng (Ngân hàng số) 31/05/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (Phát triển khách hàng) 31/12/2023 Tại đây
Updating… 

B. VỊ TRÍ GIAO DỊCH VIÊN

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
TPBank Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk Giao dịch viên 01/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Giao Dịch Viên 01/03/2023 Tại đây
Bắc Á Hồ Chí Minh, Long An Giao dịch viên 07/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Giao dịch viên 20/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Giao dịch viên 21/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Giao Dịch Viên 31/03/2023 Tại đây
PVcomBank Hồ Chí Minh Giao dịch viên 31/03/2023 Tại đây
PVcomBank Hồ Chí Minh Giao dịch viên 31/03/2023 Tại đây
Updating… 

C. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
TPBank Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc Chuyên viên Tư vấn khách hàng 01/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân 03/03/2023 Tại đây
Updating… 

D. VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH, CỘNG TÁC VIÊN

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
TPBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Cộng tác viên Kiểm soát sau 01/03/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc Thực tập sinh 01/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Cộng tác viên Đối tác nhân sự 01/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh CTV/TTS Nhân sự 08/03/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh Cộng tác viên Kiểm soát sau 10/03/2023 Tại đây
Updating… 

E. VỊ TRÍ BACK OFFICE

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
TPBank Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng 01/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định 10/03/2023 Tại đây
Techcombank Hồ Chí Minh Chuyên viên Xử lý Tín dụng 15/03/2023 Tại đây
Bắc Á Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên viên Thẩm định giá 17/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Nhân viên/Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định KHDN 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Tín Dụng 31/03/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp tái thẩm định KHDN 30/06/2023 Tại đây
Updating…

F. VỊ TRÍ QUẢN LÝ

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
HDBank Hồ Chí Minh Trưởng Bộ phận Digital marketing Dự án ứng dụng BNPL 01/03/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Nai Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp 01/03/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh Giám đốc Dịch vụ Khách hàng 01/03/2023 Tại đây
Bắc Á Hồ Chí Minh, Bình Dương Giám Đốc Phòng Giao Dịch 07/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Kiểm soát viên Backup 15/03/2023 Tại đây
Techcombank Hồ Chí Minh Giám đốc Quan hệ khách hàng 15/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân 18/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Giám đốc/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Head of Project Management (TBP Quản lý dự án) 21/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Kiểm soát viên 25/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Giám Đốc Số Hóa Quy Trình Tín Dụng Vay Mua Nhà 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Giám Đốc Tiếp Thị & Phát Triển Chương Trình Kinh Doanh KHCN 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Giám Đốc Thiết Kế & Triển Khai BSC KHCN 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Giám Đốc Tiếp Thị & Thúc Đẩy Kinh Doanh Kênh Thay Thế 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Giám Đốc Am Hiểu Kỹ Thuật 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Giám Đốc Quản Trị Thay Đổi 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Giám đốc Phòng rủi ro tích hợp & định lượng 31/03/2023 Tại đây
MSB Hồ Chí Minh Giám đốc/CVCC/CVC kinh doanh ngoại tệ (FX) 31/03/2023 Tại đây
MSB Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Telesale 31/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Giám đốc Phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI 31/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Kiểm soát viên Thanh toán nước ngoài, Phòng Thanh toán 31/03/2023 Tại đây
PVcomBank Hồ Chí Minh Giám Đốc Phòng Giao Dịch 31/03/2023 Tại đây
PVcomBank Hồ Chí Minh Giám Đốc Phòng Giao Dịch 31/03/2023 Tại đây
PVcomBank Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME 31/03/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Trưởng phòng Bán hàng trực tiếp 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp SME 31/03/2023 Tại đây
VIB Hồ Chí Minh Giám đốc Phòng Kinh doanh 31/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh TBP Quản trị hiệu suất 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Giám Đốc Am Hiểu Khách Hàng 30/04/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh -Trưởng nhóm Quản lý khách hàng sau vay 30/04/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại (30-60 ngày) 30/04/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh GDBP Bán hàng Sản phẩm tài trợ thương mại 30/04/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Quản lý khách hàng sau vay 30/04/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại (30-60 ngày) 30/04/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh bảo hiểm 31/12/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Trưởng bộ phận Chính sách nghiệp vụ Quản lý & HTTD 31/12/2023 Tại đây
Updating… 

G. VỊ TRÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
VIB Hồ Chí Minh AWS Cloud Operations Engineer 09/03/2023 Tại đây
VIB Hồ Chí Minh AWS Cloud Solutions Architect 09/03/2023 Tại đây
Techcombank Hồ Chí Minh Kỹ sư Cao cấp Cloud 15/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Software Developer (Fullstack – Backend – Frontend) 31/03/2023 Tại đây
CBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Quản trị rủi ro An toàn thông tin 31/03/2023 Tại đây
MSB Hồ Chí Minh CV/CVC Hỗ trợ Dịch vụ công nghệ Miền Nam (IT Support) 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh CV Quản Lý Rủi Ro Công Nghệ Thông Tin 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh QE Automation 30/04/2023 Tại đây
Updating…

H. VỊ TRÍ BẢO HIỂM

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
VietABank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm 06/03/2023 Tại đây
VietABank Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Bạc Liêu Chuyên viên Tư vấn bảo hiểm kênh ngân hàng 15/03/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm và Quan hệ đối tác bảo hiểm 31/03/2023 Tại đây
Updating… 

I. CÁC VỊ TRÍ KHÁC

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
DongABank Hồ Chí Minh Nhân viên Chính sách Nhân sự 01/03/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Nhân viên E-Learning 01/03/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh NV Tuyển dụng 01/03/2023 Tại đây
TPBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Nhân viên Quỹ 01/03/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh NV Quản trị tổng hợp 02/03/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp dự án 06/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Thẻ (cấp Quản lý/ Giám sát) 08/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Quản Lý Hành Chính 10/03/2023 Tại đây
VIB Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp phát triển giải pháp Công nghệ Thẻ 11/03/2023 Tại đây
VPBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm 12/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh ( Mảng Thẻ Và Giải Pháp Thanh Toán Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ) 12/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Project Expert (Chuyên Gia Dự Án Ngân Hàng Số Liobank) 14/03/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh CVCC Quản trị trải nghiệm khách hàng 15/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Kiểm toán viên cấp 1 15/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Kiểm toán viên 15/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Kiểm toán viên Công nghệ thông tin 15/03/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh CVCC Bán hàng với đối tác 15/03/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh CVCC Triển khai giải pháp thanh toán 15/03/2023 Tại đây
VietABank Hồ Chí Minh Nhân viên lái xe 15/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh [Liobank] Head Of Operations Center 15/03/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh Nhân viên Quỹ 16/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Nhân viên Lễ Tân 20/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Chuyên Gia Phân Tích Tín Dụng 22/03/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Xử Lý Nợ 23/03/2023 Tại đây
VIB Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Hồ Chí Minh Chuyên viên Cao cấp Kinh doanh Tài chính- Đầu tư 29/03/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Chuyên viên Tuyển dụng 30/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh [Liobank] Social Content Creator 30/03/2023 Tại đây
MSB Hồ Chí Minh CV Vận hành kho quỹ 30/03/2023 Tại đây
MBBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Giảng viên Chuyên trách – TT Học tập & Sáng tạo (LCC) 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tài Chính 31/03/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Chuyên viên Quản lý và triển khai chiến lược 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Chuyên Viên Sản Phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Nhân viên/Chuyên viên Thiết kế (Trung Tâm Thẻ) 31/03/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn Nhân lực và Quản trị hiệu quả bảo hiểm 31/03/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Phát triển kinh doanh – Khối Ngân hàng bảo hiểm 31/03/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh CVCC Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA 31/03/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên gia Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động 31/03/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên gia Quản trị rủi ro công nghệ và thẻ 31/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh CV Quản lý rủi ro thị trường 31/03/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Nhân viên nhắc phí/ thu hồi nợ qua điện thoại 31/03/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Trợ lý Phó Tổng giám đốc 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tuân Thủ & Rủi Ro Vận Hành 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Chuyên Viên Sản phẩm Tài Trợ Thương Mại 31/03/2023 Tại đây
CBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Hành chính – Quản trị 31/03/2023 Tại đây
CBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng 31/03/2023 Tại đây
CBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Rủi ro hoạt động tín dụng 31/03/2023 Tại đây
CBBank Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Chất lượng dịch vụ 31/03/2023 Tại đây
CBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ thế chấp 31/03/2023 Tại đây
CBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Hành chính tín dụng 31/03/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên gia Quản trị rủi ro số 31/03/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh CVCC Giám sát gian lận, Khối Quản lý rủi ro 31/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh CVCC/ CV Chuyên viên Thúc đẩy/Quản lý bán hàng trực tiếp sản phẩm OMNI digital banking 31/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Chuyên viên Báo cáo kế toán 31/03/2023 Tại đây
PVcomBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Huy động vốn khách hàng SME 31/03/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Nhân viên nhắc phí/ thu hồi nợ qua điện thoại 31/03/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Trợ lý Phó Tổng giám đốc 31/03/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Chuyên viên báo cáo vận hành thu hồi nợ 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên Viên/Chuyên gia Lập kế hoạch và Phân tích tài chính 31/03/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Chuyên Viên Quản Lý Và Phát Triển Kinh Doanh Ngân Hàng Đại Lý 31/03/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh CVCC Mô hình đo lường rủi ro 31/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh CVCC Chiến lược Quản lý rủi ro 31/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh CVCC Pháp chế 31/03/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh CVCC Quản lý rủi ro thanh khoản 31/03/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp Nguồn tuyển (Employer Branding) 01/04/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp Bộ phận Kế hoạch tổng hợp 01/04/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp Bộ phận Phát triển tổ chức 01/04/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp Content SEO 01/04/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh CVCC Mua sắm cung ứng (mảng CNTT) 01/04/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Giám sát Thu hồi nợ qua điện thoại 30/04/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Chuyên viên Quản lý quan hệ lao động và tuân thủ 30/04/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Giám sát Thu hồi nợ qua điện thoại 30/04/2023 Tại đây
SHB Hà Nội, Hồ Chí Minh THƯ KÝ PHÓ TGĐ THƯỜNG TRỰC 30/04/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Nhân viên Xử lý yêu cầu chủ thẻ 30/04/2023 Tại đây
DongABank Đồng Nai, Nam Định, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bình Dương, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Bình Thuận, Kiên Giang, Long An, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Kiểm soát viên RRHĐ thường trực 30/04/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Nhân viên Phòng chống rửa tiền & FATCA 30/04/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Nhân viên Quản trị dữ liệu 30/04/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh NV Quản trị rủi ro thị trường 30/04/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Chuyên viên Kiểm soát & Quản lý rủi ro Vận hành tín dụng 31/05/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Nhân viên Bảo trì bảo dưỡng ATM 31/05/2023 Tại đây
BaoVietBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng 30/12/2023 Tại đây
Updating… 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.04]

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự có kinh nghiệm tháng 03/2023

VRB Tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh Khánh Hòa [15.04]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hà Nội năm 2023

NHNN Chi nhánh Đắk Nông Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [15.04]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2023