BANNER TIN TONG 3 scaled

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hồ Chí Minh năm 2023

TỔNG HỢP TIN TUYỂN DỤNG NGÀNH NGÂN HÀNG KHU VỰC HỒ CHÍ MINH 

Tong hop Tin Tuyen dung Nganh Ngan hang Khu vuc Ho Chi Minh nam 2022

A. VỊ TRÍ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
KienLongBank Hồ Chí Minh Nhân viên/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng 15/01/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 20/01/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh CV Khách hàng Cá nhân 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh CV Khách hàng Cá nhân (Khu vực Tây Nam Bộ) 31/01/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng 31/01/2023 Tại đây
MBBank Hồ Chí Minh CV Khách hàng cá nhân 31/01/2023 Tại đây
PVcomBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Quản lý khách hàng 10/02/2023 Tại đây
Bắc Á Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên viên Quan hệ Khách hàng 11/02/2023 Tại đây
MBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) 31/03/2023 Tại đây
MBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) 31/03/2023 Tại đây
Updating… 

B. VỊ TRÍ GIAO DỊCH VIÊN

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
Sacombank Hồ Chí Minh Giao dịch viên 20/01/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Giao dịch viên 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Giao dịch viên 31/01/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Giao Dịch Viên 31/01/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Giao Dịch Viên 31/01/2023 Tại đây
Bắc Á Hà Nội, Hồ Chí Minh Giao dịch viên 11/02/2023 Tại đây
Updating… 

C. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
Eximbank Hồ Chí Minh Nhân Viên Tư Vấn Thẻ Qua Điện Thoại – Telesales 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Chuyên viên Tư vấn (CSO) 31/01/2023 Tại đây
VietCapitalBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Tư Vấn 31/01/2023 Tại đây
VietCapitalBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Pháp chế tư vấn 31/01/2023 Tại đây
Updating… 

D. VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH, CỘNG TÁC VIÊN

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
TPBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Cộng tác viên Kiểm soát sau 19/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ E-TRAINEE (Thực tập sinh) 31/01/2023 Tại đây
Updating…

E. VỊ TRÍ BACK OFFICE

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
DongABank Hồ Chí Minh Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Chuyên viên thẩm định Định chế Tài chính 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Nhân viên Thẩm định KHCN 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Nhân Viên Thẩm Định Giá Tài Sản 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Chuyên viên Rủi ro Tín dụng 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Nhân viên Thẩm định KHDN – TT Tín dụng 31/01/2023 Tại đây
Updating… 

F. VỊ TRÍ QUẢN LÝ

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
OCB Hồ Chí Minh Phó Giám Đốc/ Giám Đốc Trung Tâm Vận Hành Dự án Fintech Thẻ Tín Dụng (Head of Operations) 15/01/2023 Tại đây
VietCapitalBank Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khu vực Miền Bắc, Khu vực Đông Nam Bộ, Khu vực Miền Trung Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân 15/01/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Kiểm soát viên 20/01/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Kiểm toán viên 25/01/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Giám Đốc Tiếp Thị & Phát Triển Chương Trình Kinh Doanh KHCN 31/01/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh, Đồng Nam Trưởng Nhóm thu hồi nợ địa bàn miền Nam 31/01/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Giám đốc Trung tâm SME 31/01/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Trưởng bộ phận phát triển đối tác Dự án ứng dụng BNPL 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh GĐ QHKH – P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME) 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh GĐ QHKH – P. KHDN Lớn 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Và Đào Tạo 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV HCM) 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Giám đốc Phòng giao dịch 31/01/2023 Tại đây
VietCapitalBank Hồ Chí Minh Kiểm soát viên 31/01/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng 31/01/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh chấp nhận thẻ 01/02/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh Phân Khúc Tiểu Thương 12/02/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh TBP Phân tích tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch 15/02/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Kiểm soát viên 16/02/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Giám Đốc Phát Triển Kinh doanh Phân Khúc Tiểu Thương 19/02/2023 Tại đây
ABBank Hồ Chí Minh Kiểm soát viên Backup 20/02/2023 Tại đây
ACB Hồ Chí Minh Giám Đốc Số Hóa Quy Trình Tín Dụng 28/02/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Giám Đốc Vùng SME 28/02/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Trưởng Phòng Kinh Doanh Trung Tâm Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô 28/02/2023 Tại đây
Updating… 

G. VỊ TRÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
OCB Hồ Chí Minh Kiểm toán viên Công nghệ thông tin 25/01/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Nhân viên Quản lý kênh ATM/POS và NHĐT 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Database Administrator (DBA) 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Developer – Core Banking 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Nhân viên Phòng An toàn Bảo mật 31/01/2023 Tại đây
Updating… 

H. VỊ TRÍ BẢO HIỂM

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
Sacombank Hồ Chí Minh Chuyên viên Kinh doanh Bảo Hiểm 19/01/2023 Tại đây
Updating… 

I. CÁC VỊ TRÍ KHÁC

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
ABBank Hồ Chí Minh Nhân viên Kế toán Nguồn vốn 15/01/2023 Tại đây
MBBank Hồ Chí Minh Private Banker 15/01/2023 Tại đây
VietCapitalBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Quản trị thông tin (MIS) 15/01/2023 Tại đây
VietCapitalBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Thẻ 15/01/2023 Tại đây
VietCapitalBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Phát triển Chương trình Đào tạo 15/01/2023 Tại đây
Bắc Á Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp Kế hoạch kinh doanh và Quản lý hiệu quả 18/01/2023 Tại đây
Sacombank Hồ Chí Minh Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Vùng 01 20/01/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Chuyên viên Kế toán thuế 20/01/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Chuyên viên Hạch toán kế toán 20/01/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp dự án 21/01/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh CVCC Triển khai giải pháp thanh toán 25/01/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh CVCC Bán hàng với đối tác 25/01/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Kiểm toán viên cấp 1 25/01/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Project Expert (Chuyên Gia Dự Án Ngân Hàng Số Liobank) 26/01/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Nhân viên Ngân quỹ 30/01/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên E-learning 31/01/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Chuyên Viên Xử Lý Tra Soát Và Quản Trị Rủi Ro Thẻ (MET Chargeback) 31/01/2023 Tại đây
VPBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Nhân Viên/Chuyên Viên Bán Hàng Trực Tiếp Vi Mô 31/01/2023 Tại đây
VPBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Bán Hàng Trực Tiếp Vi Mô 31/01/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Chuyên viên kiểm soát chất lượng kinh doanh 31/01/2023 Tại đây
VIB Hồ Chí Minh Chuyên viên Kinh doanh Tài chính 31/01/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Chuyên viên kiểm soát chất lượng kinh doanh 31/01/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng 31/01/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp phân tích kỹ thuật & Digital 31/01/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên cao cấp PR 31/01/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Chuyên viên thiết kế 31/01/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh NV Quản trị tổng hợp 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Nhân viên Phòng Kinh doanh vốn 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Chuyên viên Phát triển sản phẩm KHDN 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Nhân viên Phòng Tác nghiệp Tài trợ Thương mại 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Nhân viên Thanh toán Quốc tế 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Kiểm Toán Viên P.CL&VH 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Nhân viên Direct Sales 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Nhân viên Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh NV Phòng Quản trị & Chiến lược CNTT 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Chuyên viên Phòng Ngân hàng điện tử 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Trợ lý Giám đốc quan hệ khách hàng SME 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Kiểm Toán Viên Công nghệ Thông tin 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh CV Phát triển Kinh doanh bán lẻ 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh CV Phát triển kinh doanh bán lẻ (mảng Phân tích dữ liệu) 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Nhân viên phòng Phát triển nghiệp vụ 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Kiểm Toán Viên Nội Bộ 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh CV Kinh doanh Giấy tờ có giá 31/01/2023 Tại đây
Eximbank Hồ Chí Minh CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân 31/01/2023 Tại đây
VIB Hồ Chí Minh Chuyên viên Kinh doanh Tài chính – Đầu tư (khu vực Hồ Chí Minh) 31/01/2023 Tại đây
VIB Hồ Chí Minh Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cá nhân cao cấp 31/01/2023 Tại đây
VietCapitalBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Chính Sách Nhân Sự 31/01/2023 Tại đây
HDBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Hợp tác Kinh doanh 01/02/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Nhân viên Chính sách Nhân sự 01/02/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Nhân viên Tiếp quỹ ATM 02/02/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định 05/02/2023 Tại đây
MBBank Hồ Chí Minh Chuyên viên Tài trợ thương mại (SME) 06/02/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ – Khối Công nghệ Thông tin 09/02/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh Chuyên viên Báo cáo kế toán, Phòng Kế toán 16/02/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh ] Marketing Expert/ Head of Marketing 18/02/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh CVCC Truyền thông, Trung tâm Marketing và Truyền thông 20/02/2023 Tại đây
OCB Hồ Chí Minh KSV Thanh toán nước ngoài, Phòng Thanh toán 20/02/2023 Tại đây
OCB Hà Nội, Hồ Chí Minh CVCC Chiến lược Quản lý rủi ro, Khối Quản lý rủi ro 20/02/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Nhân viên Phát triển kinh doanh thẻ 28/02/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh Nhân viên nhắc nhở/thu hồi nợ qua điện thoại 28/02/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh 28/02/2023 Tại đây
VPBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm 28/02/2023 Tại đây
DongABank Hồ Chí Minh Nhân viên nghiệp vụ thanh toán trong nước 30/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Senior Business Analyst 31/03/2023 Tại đây
MBBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Giảng viên Chuyên trách – TT Học tập & Sáng tạo (LCC) 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm 31/03/2023 Tại đây
VPBank Hồ Chí Minh Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tài Chính 31/03/2023 Tại đây
BaoVietBank Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng 30/12/2023 Tại đây
Updating… 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

BIDV Tuyển dụng Lao động Khoán gọn Chi nhánh Hồng Hà [28.02]

VIB Đồng Nai tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh Tài Chính – Đầu Tư

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

VietinBank Tuyển dụng Nhân sự tháng 02/2023 [28.02]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Đông Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hà Nội năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngân hàng vị trí Thực tập sinh, Cộng tác viên năm 2023