BANNER TIN TONG 1 1

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

TỔNG HỢP TIN TUYỂN DỤNG NGÀNH NGÂN HÀNG KHU VỰC TÂY NAM BỘ

A. VỊ TRÍ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
VietABank Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bình Định, Đồng Nai, Bình Thuận, Cần Thơ, An Giang, Quảng Nam, Bình Dương, Bạc Liêu Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 15/03/2023 Tại đây
ABBank Bạc Liêu Chuyên viên khách hàng cá nhân 21/03/2023 Tại đây
ABBank An Giang Chuyên viên khách hàng cá nhân 21/03/2023 Tại đây
ABBank Bạc Liêu Chuyên viên khách hàng cá nhân 21/03/2023 Tại đây
ABBank An Giang Chuyên viên khách hàng cá nhân 21/03/2023 Tại đây
ABBank Đồng Tháp Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) 25/03/2023 Tại đây
ABBank Sóc Trăng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) 25/03/2023 Tại đây
ABBank Đồng Tháp Chuyên viên Khách hàng cá nhân 25/03/2023 Tại đây
MBBank Cà Mau Chuyên viên Khách hàng cá nhân 28/03/2023 Tại đây
MBBank Long An Chuyên viên Khách hàng cá nhân 28/03/2023 Tại đây
MBBank Trà Vinh Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) 31/03/2023 Tại đây
MBBank Cần Thơ Chuyên viên Khách Hàng Doanh Nghiệp lớn (CIB) 31/03/2023 Tại đây
MBBank Kiên Giang Chuyên viên Khách Hàng Doanh Nghiệp 31/03/2023 Tại đây
PVcomBank Kiên Giang Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp 31/03/2023 Tại đây
Bắc Á Đắk Lắk, Bình Thuận, An Giang Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng 02/04/2023 Tại đây
Bắc Á Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Dương Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng 03/04/2023 Tại đây
ABBank Long An Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên 03/04/2023 Tại đây
ABBank Long An Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên 03/04/2023 Tại đây
ABBank Cần Thơ Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên 03/04/2023 Tại đây
ABBank Bạc Liêu Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên 03/04/2023 Tại đây
ABBank Sóc Trăng Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên 03/04/2023 Tại đây
ABBank Kiên Giang Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên 03/04/2023 Tại đây
ABBank An Giang Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên 03/04/2023 Tại đây
ABBank Vĩnh Long Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên 03/04/2023 Tại đây
ABBank Đồng Tháp Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên 03/04/2023 Tại đây
ABBank Cần Thơ Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên 04/04/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 07/04/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng 07/04/2023 Tại đây
MBBank An Giang Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân 10/04/2023 Tại đây
MBBank Cần Thơ Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân 12/04/2023 Tại đây
MBBank Đồng Tháp Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân 12/04/2023 Tại đây
MBBank Long An Chuyên viên Khách Hàng Doanh Nghiệp 24/04/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An Chuyên viên Khách hàng Cá nhân 07/04/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp 07/04/2023 Tại đây
Techcombank Cần Thơ Chuyên viên khách hàng cá nhân 31/03/2023 Tại đây
Techcombank Cần Thơ Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên – Gold 31/03/2023 Tại đây
Updating… 

B. VỊ TRÍ GIAO DỊCH VIÊN

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
ABBank Cần Thơ Giao dịch viên 01/04/2023 Tại đây
ABBank Đồng Tháp Giao dịch viên 03/04/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Giao dịch viên – 07/04/2023 Tại đây
VPBank Kiên Giang Giao Dịch Viên 31/03/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An Giao dịch viên 07/04/2023 Tại đây
Updating… 

C. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
MBBank Cần Thơ Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) 22/03/2023 Tại đây
TPBank Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An Chuyên viên Tư vấn khách hàng 07/04/2023 Tại đây
Updating… 

D. VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH, CỘNG TÁC VIÊN

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
TPBank Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kiên Giang Thực tập sinh 07/04/2023 Tại đây
Updating… 

E. VỊ TRÍ BACK OFFICE

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng 07/04/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Chuyên Viên Thẩm Định 07/04/2023 Tại đây
Updating… 

F. VỊ TRÍ QUẢN LÝ

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
ABBank Bạc Liêu Kiểm soát viên 21/03/2023 Tại đây
ABBank Kiên Giang Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) 26/03/2023 Tại đây
MBBank Cà Mau Trưởng phòng/Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 31/03/2023 Tại đây
MSB Vĩnh Long Trưởng nhóm Kinh doanh 31/03/2023 Tại đây
MSB An Giang Kiểm soát viên 31/03/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Kiểm Soát Viên 07/04/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Trưởng phòng Kinh doanh 07/04/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ 07/04/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Trưởng Phòng Thẩm Định 07/04/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Trưởng quỹ 07/04/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành 07/04/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Giám đốc Chi nhánh – 07/04/2023 Tại đây
ABBank Đồng Tháp Kiểm soát viên 08/04/2023 Tại đây
SHB Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ Trưởng nhóm bán hàng trực tiếp 30/04/2023 Tại đây
MBBank Trà Vinh Trưởng phòng/Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 17/05/2023 Tại đây
TPBank Phú Quốc, Cần Thơ, Kiên Giang, Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp 07/04/2023 Tại đây
TPBank Phú Quốc, Cần Thơ, Kiên Giang, Hồ Chí Minh Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp 07/04/2023 Tại đây
TPBank Kiên Giang, Hồ Chí Minh Giám đốc Khách hàng Cá nhân 07/04/2023 Tại đây
Updating… 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THI TUYỂN NGÂN HÀNG

Với nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ của Ngân hàng trong các tháng đầu năm, các bạn ứng viên cần phải nắm bắt được các đợt thi tuyển mới nhất. Lộ trình thi tuyển, môi trường làm việc của từng Ngân hàng để gia tăng cơ hội làm việc đặc biệt trong giai đoạn tỷ lệ chọi ở các ngành rất cao như hiện nay.

Để được hỗ trợ, vui lòng đăng ký nhu cầu theo mẫu bên dưới:

 

G. VỊ TRÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

H. VỊ TRÍ BẢO HIỂM

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
VietABank Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Bạc Liêu Chuyên viên Tư vấn bảo hiểm kênh ngân hàng 15/03/2023 Tại đây
Techcombank Cần Thơ Chuyên gia Bảo hiểm 31/03/2023 Tại đây
Updating… 

I. CÁC VỊ TRÍ KHÁC

Ngân hàng Khu vực tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Link chi tiết
KienLongBank Long An Nhân viên Thủ quỹ 30/03/2023 Tại đây
VPBank Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang Nhân viên Thu hồi nợ tín chấp 31/03/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Chuyên Viên Kế Toán 07/04/2023 Tại đây
Bắc Á Yên Bái, Cà Mau, Điện Biên Chuyên Viên Hậu Kiểm 07/04/2023 Tại đây
MBBank Bến Tre NV Hành chính Nhân sự 30/04/2023 Tại đây
DongABank Đồng Nai, Nam Định, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bình Dương, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Bình Thuận, Kiên Giang, Long An, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Kiểm soát viên RRHĐ thường trực 30/04/2023 Tại đây
Updating… 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.04]

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự có kinh nghiệm tháng 03/2023

VRB Tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh Khánh Hòa [15.04]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hà Nội năm 2023

NHNN Chi nhánh Đắk Nông Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [15.04]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Vị trí Quan hệ Khách hàng năm 2023