Uy ban nhan dan tinh Hai Duong thong bao nhu cau thu hut nguon nhan luc chat luong cao khoi Nha nuoc nam 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thông báo nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khối Nhà nước năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thông báo nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khối Nhà nước năm 2022

  • Nơi làm việc: Hải Dương
  • Loại công việc: Toàn thời gian
  • Mức lương: Lương thỏa thuận
  • Số lượng tuyển dụng: 47
  • Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/4/2022

Căn cứ đăng ký nhu cầu thu hút và cử đi đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khối Nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022, như sau:

1. Đối tượng thu hút

a, Tiến sĩ y khoa; Bác sĩ chuyên khoa cấp II;

b, Tiến sĩ ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Quản trị dịch vụ Du lịch – Lữ hành, Chính trị học, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Là công dân Việt Nam;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt; có đủ sức  để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

c) Tốt nghiệp đại học, có chuyên ngành đào tạo đại học hoặc đào tạo sau đại học phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm thu hút;

d) Còn ít nhất 10 năm công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

đ) Có cam kết công tác lâu dài tại tỉnh từ 10 năm trở lên.

3. Phương thức thu hút

a) Tiếp nhận trực tiếp bằng quyết định của cấp có thẩm quyền: Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ở ngoài tỉnh.

b) Tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật.

4. Mức thu hút

a) Hỗ trợ bằng tiền một lần, cụ thể như sau:

– Tiến sĩ y khoa: 100 lần mức lương cơ sở;

– Bác sĩ chuyên khoa II; Tiến sĩ không thuộc lĩnh vực y khoa, dược học: 80 lần mức lương cơ sở;

b) Các đối tượng thu hút là Tiến sĩ; Bác sĩ chuyên khoa II, nếu có nhu cầu, được ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 5. Chỉ tiêu: 47 chỉ tiêu

– Chỉ tiêu nhu cầu thu hút: 19 chỉ tiêu (có Danh mục chi tiết kèm theo)

– Chỉ tiêu cử đi đào tạo sau đại học: 28 chỉ tiêu (có Danh mục chi tiết kèm theo)

 6. Thủ tục hồ sơ:

a) Hồ sơ đề nghị tiếp nhận

– Đơn đề nghị tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức;

– Bản cam kết công tác lâu dài tại tỉnh;

– Bản Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm. Riêng đối với các trường hợp tốt nghiệp các trường đại học ở nước ngoài hoặc đại học của nước ngoài được thành lập và hoạt động Việt Nam phải có văn bản thẩm định và công nhận bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam;

– Bản sao quyết định tuyển dụng, quyết định lương hiện hưởng và các giấy tờ khác có liên quan.

b) Hồ sơ đề nghị tuyển dụng

– Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Sơ yếu lí lịch;

– Giấy khám sức khỏe (có giá trị trong 06 tháng);

– Các loại văn bằng (photo công chứng);

– Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (photo công chứng);

– Hộ khẩu, CMND (photo công chứng).

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày đăng Thông báo đến hết ngày 30/4/2022.

b) Địa điểm: Phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương (Số 1, phố Đô Lương, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương).

Thông báo này được công khai thông tin trên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Website UBND tỉnh (công báo), Website Sở Nội vụ, Sở Y tế, Trường Đại học Hải Dương.

Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch

–  Chỉ tiêu

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PVcomBank Tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán Quốc tế tại Hà Nội [01.01]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hồ Chí Minh năm 2022

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hà Nội năm 2022

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Đông Nam Bộ năm 2022

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2022

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2022

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Vị trí Quan hệ Khách hàng năm 2022

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Tháng 12/2022