Vietcombank 7

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự tại Lào

Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào (Vietcombank Lào) là ngân hàng 100% vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng hàng đầu Việt Nam, hoạt động luôn hướng đến các chuẩn mực quốc tế. Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, cũng là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu thế giới; và Ngân hàng duy nhất của Việt Nam vào Top 30 Ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do Tạp chí The Banker công bố, danh sách “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” (do Công ty Anphabe và Intage công bố)… 

Với những lợi thế từ ngân hàng mẹ, chúng tôi đang mở rộng đầu tư tại thị trường Lào và tìm kiếm ứng viên phù hợp cho các vị trí công việc sau. 

I. Các vị trí tuyển dụng 

1. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Ngân quỹ  

 • Số lượng tuyển: 01 cán bộ

a. Yêu cầu về trình độ kinh nghiệm làm việc

Trình độ 

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật hoặc chuyên ngành liên quan
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên 
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng nhu MS Word, MS Excel, MS Outlook… 

Kinh nghiệm 

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hành chính, nhân sự hoặc lĩnh vực liên quan
 • kiến thức về kinh tế, tài chính, đấu thầu, xây dựng bản, hiểu biết về pháp luật, quản trị nhân sự

Tiêu chí ưu tiên 

 • Trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, luật hoặc những ngành liên quan
 • chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu
 • khả năng giao tiếp bằng tiếng Lào

Yêu cầu khác 

 • Hiểu biết tuân thủ các chuẩn mực văn hóa Vietcombank
 • Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ
 • Sức khỏe: Tốt

b. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng phẩm chất nhân 

Kiến thức 

 • Kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn 
 • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ 
 • Kỹ năng lãnh đạo quản , tham mưu đề xuất.

 Khả năng 

 • Khả năng duy logic 
 • Khả năng đánh giá, phân tích ra quyết định 

Phẩm chất nhân 

 • Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao 
 • Tự tin, quyết đoán 
 • Thân thiện, hòa đồng 
 • Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao

2. Trưởng phòng Kế toán

 • Số lượng tuyển: 01 cán bộ 

a. Yêu cầu về trình độ kinh nghiêm làm việc 

Trình độ 

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên 
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng nhu MS Word, MS Excel, MS Outlook… 

Kinh nghiệm 

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản trong lĩnh vực kế toán, tài chính ngân 

b. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nhân

Kiến thức 

 • Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước về lĩnh vực được
 • Nắm vững các luật, các văn bản pháp quy của Nhà nước đã ban hành có liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
 • Nắm vững định hướng chiến lược kế hoạch phát triển của ngân hàng trong từng thời kỳ
 • Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản tài chính, kinh nghiệm tổ chức xử nghiệp vụ
 • kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ quản tài chính, tiền tệ hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
 • Am hiểu sâu sắc tình hình chính trị, kinh tế hội, am hiểu xu thế phát triển, hình tổ chức, quản trong nước thông lệ quốc tế liên quan đến ngân hàng
 • khả năng tiếp nhận triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp
 • khả năng tập hợp, phối hợp tốt với các tổ chức, nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc được giao

Kỹ năng 

 • Kỹ năng lãnh đạo quản , tham mưu, đề xuất
 • Kỹ năng giao tiếp truyền thông
 • Lập kế hoạch tổ chức công việc 

Khả năng 

 • Khả năng duy logic 
 • Khả năng đánh giá, phân tích ra quyết định 

Phẩm chất nhân

 • Tuân thủ kỷ luật
 • Trung thực, trách nhiệm
 • Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao

Tiêu chí ưu tiên 

 • Trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan 
 • kinh nghiệm làm quản trực tiếp về kế toán, tài chính, ngân hàng tại các ngân hàng/Tổ chức quốc tế

Yêu cầu khác 

 • Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ 
 • Sức khỏe: Tốt

3. Cán bộ Tin học

 • Số lượng tuyển: 01 cán bộ 

 Trình độ 

 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên các ngành liên quan về CNTT, phần mềm, điện tử, viễn thông hoặc chuyên ngành liên quan
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng nhu MS Word, MS Excel, MS Outlook… 

Kiến thức 

 • hiểu biết đối với việc quản trị, vận hành hệ thống CNTT, phần mềm (software), phần cứng (hardware)

Tiêu chí ưu tiên 

 • Ưu tiên các ứng viên đã các chứng chỉ quốc tế liên quan đến CNTT nhưCCNA, MCSA, WMWare, OCA.
 • Ưu tiên ứng viên từng làm tại vị trí Tin học trong ngân hàng

Yêu cầu khác 

 • Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ
 • Sức khỏe: Tốt

4. Cán bộ Hành chính Nhân sự Ngân quỹ

 • Số lượng tuyển: 01 cán bộ 

Trình độ 

 • Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh các chuyên ngành liên 
 • quan
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng nhu MS Word, MS Excel, MS Outlook… 

Kinh nghiệm 

 • kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị nhân sự , Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan
 • kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng, quản nhân sự

Phẩm chất nhân 

 • Trung thực, chịu khó, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi yêu cầu
 • Tự tin, quyết đoán 
 • Năng động, sáng tạo, chịu áp lực công việc cao
 • Thân thiết, hòa đồng.

Yêu cầu khác 

 • Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ Sức khỏe: Tốt

5. Cán bộ Kế toán nội bộ

 • Số lượng tuyển: 02 cán bộ 

Trình độ 

 • Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại họchệ chính quy trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng các chuyên ngành liên quan.
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên.
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng nhu MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, ý thức tuân thủ quy định của pháp luật

Tiêu chí ưu tiên 

 • kinh nghiệm làm công tác kế toán tại các ngân hàng, tổ chức tài chính

Yêu cầu khác 

 • Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ 
 • Sức khỏe: Tốt

6. Cán bộ Khách hàng

 • Số lượng tuyển: 02 cán bộ 

Trình độ 

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng nhu MS Word, MS Excel, MS Outlook… 

Kinh nghiệm 

 • kiến thức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
 • Lập kế hoạch bán hàng, tiếp thị, giao tiếp đàm phán tốt.. 

Tiêu chí ưu tiên 

 • kinh nghiệm tín dụng
 • Biết tiếng Trung (bản)

Yêu cầu khác 

 • Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ
 • Sức khỏe: Tốt

7. Cán bộ Tổng hợp + Basel II

 • Số lượng tuyển : 01 cán bộ 

Trình độ 

 • Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy. Chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên 
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng nhu MS Word, MS Excel, MS Outlook… 

Kinh nghiệm 

 • Hiểu biết về công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại (rủi ro tín dụng, thị trường, hoạt động); hiểu biết về Basel II, IFPS9kỹ năng phân tích, xây dựng chính sách
 • duy logic; tổng hợp /phân tích/ đánh giá/giải quyết vấn đề

Ưu tiên 

 • Ưu tiên các ứng viên đã kinh nghiệm triển khai các dự án chuyển đổi Basel II, IFRS

Yêu cầu khác 

 • Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ
 • Sức khỏe: Tốt

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THI TUYỂN NGÂN HÀNG

Với nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ của Ngân hàng trong các tháng đầu năm, các bạn ứng viên cần phải nắm bắt được các đợt thi tuyển mới nhất. Lộ trình thi tuyển, môi trường làm việc của từng Ngân hàng để gia tăng cơ hội làm việc đặc biệt trong giai đoạn tỷ lệ chọi ở các ngành rất cao như hiện nay.

Để được hỗ trợ, vui lòng đăng ký nhu cầu theo mẫu bên dưới:

 

II. Tiếp nhận hồ tổ chức tuyển dụng 

1. Các yêu cầu đối với hồ dự tuyển

 • Phiếu dự tuyển viết bằng tiếng Việt theo mẫu của VCB Lào. Ứng viên download phiếu dự tuyển tại đường link: https://bit.ly/3tVHhJE > Click chọn File >Download Microsoft Word (.doc
 • yếu lịch tự thuật trong giai đoạn 03 tháng gần nhất chứng nhận của quan nhà nước thẩm quyền (thể bổ sung khi phỏng vấn)
 • Bản sao ID card hoặc sổ hộ khẩu thường trú đối với người Lào; bản sao hộ chiếu đối với người nước ngoài.  
 • Giấy xác nhận nơi được chính quyền Bản (thể bổ sung khi phỏng vấn); Giấy xác nhận của tòa án về lịch pháp (thể bổ sung khi phỏng vấn); Bản sao các văn bằng bảng điểm (xuất trình bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ 
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 03 tháng gần nhất (thể bổ sung khi phỏng vấn)
 • 02 ảnh 3 x 4
 • Lưu ý: Trong trường hợp ứng viên nộp hồ qua email [email protected] thì tiêu đề email vui lòng ghi theo định dạng: Họ_và_tên_ứng_viên Dự tuyển VCB Lào đợt 1/2023. dụ Nguyễn Văn A Dự tuyển VCB Lào đợt 1/2023” 

2. Hình thức tiếp nhận hồ

 • Ứng viên nộp hồ trực tiếp tại phòng HCNSNQ, trụ sở Vietcombank Lào, số 12, đại lộ Lane Xang, bản Hatsady, quận Chanthabouly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua email: [email protected] 
 • Thời gian tiếp nhận hồ : Từ ngày 24/02/2023

3. Tổ chức thi tuyển dụng: Ngân hàng TNHH Ngoại thương tại Lào sẽ thông báo cụ thể thời gian, kế hoạch tổ chức thi tuyển dụng cho các ứng viên vượt qua vòng tuyển của Ngân hàng

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Vietinbank đang tuyển những vị trí nào trong tháng 3 ?

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.04]

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự có kinh nghiệm tháng 03/2023

VRB Tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh Khánh Hòa [15.04]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Hà Nội năm 2023

NHNN Chi nhánh Đắk Nông Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [15.04]