imoney so dien thoai ngan hang vietcombank 2159

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự tại Trung tâm Ngân hàng số

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự tại Trung tâm Ngân hàng số cụ thể như sau:

Vị trí Địa điểm Chi tiết Chỉ tiêu
[TT NHS] CV phát triển phần mềm Hà Nội, VN Tại đây 29
[TT NHS] CV thiết kế UI/UX Hà Nội, VN Tại đây 9
[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ Hà Nội, VN Tại đây 6
[TT NHS] CV quản lý dự án theo Agile Hà Nội, VN Tại đây 2
[TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT Hà Nội, VN Tại đây 9
[TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới – phụ trách QLDA Hà Nội, VN Tại đây 1
[TT NHS] Chuyên viên DevOps Hà Nội, VN Tại đây 3
[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp – phụ trách kiến trúc số Hà Nội, VN Tại đây 5
[TT NHS] CV quản lý chất lượng – chuyên trách giám sát cung ứng sản phẩm Hà Nội, VN Tại đây 3

 

 


vietcombank la ngan hang gi ngan hang vietcombank 16318711163861668141555

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/06/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu.

Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử…

logo vietcombank

 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 05/2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [27.06]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp tin tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.06]