VietinBank Tuyển dụng một số vị trí tại Trung tâm Công nghệ thông tin [11.09]

Vietinbank Tuyển dụng Nhân sự Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ [23.04]

VietinBank tuyển dụng 08 chỉ tiêu tại phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ TSC và các phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ khu vực 9, 20, 21. Thông tin cụ thể như sau:

STT Miền Khối Phòng ban/CN Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu Chi tiết
1 Miền Bắc Khối quản lý rủi ro Phòng Kiểm tra Kiểm soát NB CV/CVC/CVCC KTKSNB 5 Tại đây
2 Miền Bắc Khối quản lý rủi ro P. Kiểm tra Kiểm soát NB KV09 CV/CVC KTKSNB 1 Tại đây
3 Miền Nam Khối quản lý rủi ro P. Kiểm tra Kiểm soát NB KV20 CV/CVC KTKSNB 1 Tại đây
4 Miền Nam Khối quản lý rủi ro P. Kiểm tra Kiểm soát NB KV21 CV/CVC KTKSNB 1 Tại đây

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THI TUYỂN NGÂN HÀNG

Với nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ của Ngân hàng trong các tháng đầu năm, các bạn ứng viên cần phải nắm bắt được các đợt thi tuyển mới nhất. Lộ trình thi tuyển, môi trường làm việc của từng Ngân hàng để gia tăng cơ hội làm việc đặc biệt trong giai đoạn tỷ lệ chọi ở các ngành rất cao như hiện nay.

Để được hỗ trợ, vui lòng đăng ký nhu cầu theo mẫu bên dưới:

 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 05/2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [27.06]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp tin tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.06]